تبلیغات
بوی ظهور | پایگاه منتظران - حدیث , حدیث امام صادق علیه السلام , حدیث امام حسین (ع)
 

 
حدیث , حدیث امام صادق علیه السلام , حدیث امام حسین (ع)
امام صادق علیه السلام فرمودند:

محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من، کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد.


امام صادق علیه السلام فرمودند:

هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.


امام صادق علیه السلام فرمودند:

رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است.


امام صادق علیه السلام فرمودند:

عمل اندک و بادوام که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

برای مومن چقدر زشت است که میل و رغبتی داشته باشد که او را به ذلت و خواری بکشاند.

امام صادق(ع) فرمودند:

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

امام صادق(ع) فرمودند:

بـدان بـه درستى که عمل دایمى اندک،که همراه با یقین باشد،نزد خداوند متعال،افضل از عمل بسیارى است که با یقین همراه نباشد.


امام صادق(ع) فرمودند:

نفست را به خاطر خودت به زحمت ومشقت بیانداز زیرا اگر چنین نکنی دیگری خودش را به برای تو به زحمت نمی افکند.

امام صادق(ع) فرمودند:

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.

امام صادق(ع) فرمودند:

هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جستجو می کند و گناهان خویش را فراموش کرده است بدانید که او فریب شیطان را خورده است.

امام صادق(ع) فرمودند:

سه چیز است که محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش.امام صادق علیه السلام فرمودند:

با احمق مشورت نکن و از دروغگو یارى مجو و به دوستى زمامداران اعتماد مکن.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

از حسـد ورزى به یکـدیگـر بپـرهیزیـد، زیـرا ریشه کفـر، حسـد است.

امام صادق(ع) فرمودند:

به واجبات الهی عمل کن تا پرهیزکارترین مردمان باشی.


امام صادق علیه السلام فرمودند:

خداوند امتى را عذاب نخواهد کرد، مگر در وقتى که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستى نمایند.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.


امام صادق علیه السلام فرمودند:

عالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى . زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.


امام صادق علیه السلام فرمودند:

سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدکـردار، کمک و صله رحـم بـا جـان و مـال.


امام صادق علیه السلام فرمودند:

نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.
امام صادق علیه السلام فرمودند:

براستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش.امام صادق علیه السلام فرمودند:

سنگهاى زیربناى اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت که هیچ یک از آنها بدون دیگرى درست نمى‏ شود.امام حسین علیه السلام فرمودند:

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.


امام صادق(ع) فرمودند:

عالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى ; زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.


امام صادق علیه السلام فرمودند:

آنگاه که روزه مى ‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.(یعنى از گناهان پرهیز کند.)


:: نوع مطلب : حدیث نامه ,
:: برچسب‌ها : حدیث , حدیث امام صادق علیه السلام , حدیث امام حسین (ع) ,
:: لینک های مرتبط : بوی ظهور ,
نویسنده : بوی ظهور
تاریخ : پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392